Родитељи

16.03.2020.

Обавештење за родитеље

Преузмите документ

19.02.2019.

Записник са седнице Савета родитеља Техничке школе са домом ученика

Преузмите документ

22.10.2018.

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Преузмите документ

22.10.2018.

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Преузмите документ

22.10.2018.

Правилник о општинском савету родитеља

Преузмите документ