Стручни тимови

Јасмина Пешић

Географија

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Биљана Рупар

Енглески језик

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Стојиљковић

Математика

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Лазар Станић

Физика

Марко Сузић

Физичко васпитање

Мирјана Дендић

Библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Електро група предмета

Радмила Марјановић

Психолог

Светлана Милићев

Помоћник директора

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јелена Јоветић

Електро група предмета

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Владимир Пауновић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

Психолог

Милан Илић

представник локалне самоуправе

Милош Ивановић

Васпитач

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Електро група предмета

Снежана Трајић

Кувар

Јелена Јоветић

Електро група предмета

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Владимир Пауновић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Радојковић

Српски језик и књижевност

Сашка Максић

Електро група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Стојиљковић

Математика

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Радојковић

Српски језик и књижевност

Светлана Милићев

Помоћник директора

Јелена Јоветић

Електро група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марина Голубовић

Психолог

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Електро група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Милица Богдановић

Рударска група предмета

Мирјана Дендић

Библиотекар

Јасмина Пешић

Географија

Љиљана Рупар

Грађанско васпитање

Драган Стојановић

Хемија

Зорица Спасић

Педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Марина Голубовић

Психолог

Милан Маринковић

Математика

Светлана Милићев

Помоћник директора

Дарко Миловановић

Физичко обезбеђење

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Зоран Пешић

Историја

Зорица Спасић

Педагог

Марина Голубовић

Психолог

Милован Глушац

Школски полицајац

мр Слободан Лалић

Управник дома

Драган Тодић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ивана Динић

Машинска група предмета

Лидија Поповић

Машинска група предмета

Марина Голубовић

Психолог

Мерима Ристић

Биологија

Радица Милетић

Математика

Саша Радосављевић

Машинска група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност