Похвале запосленима

28.06.2021.


Похвале запосленима

Према правилнику о награђивању наставника на крају школске 2020/2021. године награђују се следећи запослени:

 1. Владимир Јегер, (Председник стручног већа за електротехнику Зорица Стојановић)- Допринос у раду школе
 2. Габријела Миленковић, (Председник стручног већа за електротехнику Зорица Стојановић)- Допринос у раду школе
 3. Марко Сузић, -Због припреме ученика и остварених резултата на Републичком такмичењу у рукомету
 4. Предраг Милутиновић, (Председник стручног већа за физичко васпитање Марко Сузић) -Због припреме ученика и остварених резултата на Републичком такмичењу у гимнастици
 5. Ненад Урошев, (Председник стручног већа за физичко васпитање Марко Сузић)- Због припреме ученика и остварених резултата на Републичком такмичењу у стоном тенису
 6. Биљана Максимовић, (Организатор практичне наставе- Снежане Пантић)- Допринос у раду школе
 7. Снежана Пантић, (Председник стручног већа машинске групе предмета Драгослав Дамњановић)- Допринос у раду школе
 8. Светлана Милићев, (Председник стручног већа машинске групе предмета Драгослав Дамњановић)- Допринос у раду школе
 9. мр Лидија Поповић, (Председник стручног већа машинске групе предмета Драгослав Дамњановић)- Допринос у раду школе
 10. Слободан Арсић, (Председник стручног већа машинске групе предмета Драгослав Дамњановић)- Допринос у раду школе
 11. Тијана Јанковић, (Председник стручног већа машинске групе предмета Драгослав Дамњановић)- Допринос у раду школе
 12. Мирјана Дендић, (Председник стручног већа за друштвене и хуманистичке предмете Горан Милошевић)- Допринос у раду школе
 13. Јасмина Пешић, (Председник стручног већа за друштвене и хуманистичке предмете Горан Милошевић)- Допринос у раду школе
 14. Надежда Вулић, ( Стручно веће за српски језик и књижевност)-Допринос у раду школе