Анкета: Избор ученика генерације за школску 2018/19. годину

Анкета траје од 05.06.2019 у 15:00 часова до 07.06.2019 у 10:00 часова


Извод из правилника:

IV ПОСТУПАК АНКЕТИРАЊА

Члан 7.

Анкетирање се врши анонимно на сајту школе (on-line). Право да учествују у анкетирању имају чланови Ученичког парламента завршних разреда и чланови Наставничког већа. Чланови Ученичког парламента и Наставничког већа дају анкетни глас само једном кандидату. Временски распоред спровођења анкете (преузимање шифре за анкетирање и време анкетирања), биће благовремено објављен на огласној табли и сајту школе.