Др Горан Несторовић директор школе од 2013. год.

Рођен 20. јуна 1978. године у Пожаревцу .

Средњу школу завршио је 1997. године у Техничкој школи ,,Никола Тесла” у Костолцу, образовни профил: машински техничар.

На Високој техничкој школи у Пожаревцу 2000. године дипломирао на машинском одсеку за производно машинство. На Техничком факултету универзитета у Но-вом Саду 2004. године, дипломирао на инжењерско-техничком одсеку за машинско инжењерство, где је 2006. године и магистрирао. Докторирао 2012. године. Запослен у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, где ради преко 10 година на пословима наставника машинске групе предмета, а обављао је и функције председника машинског актива и школског одбора. Од маја 2013. године обавља функцију вршиоца дужности директора школе, а од септембра 2013. године изабран је за директора Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу. Од августа 2015. године председник Актива директора средњих школа града Пожаревца.

Добитник повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за запажене резултате у образовању и васпитању младих. Добитник признања града Пожаревца за изузетне резултате у васпитно-образовном раду и сарадњи у развоју образовања.

Аутор или коаутор: 12 монографија, 6 научно-стручних радова објављених у међународним часописима и 52 научна и стручна рада публикована у националним часописима и зборницима.