Јавне набавке




25.05.2018.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ



Завршена



11.04.2018.

Набавка добара:Исхрана ученика - Материјали за угоститељство (храна, пиће, намирнице за припремање хране, остали материјали за угоститељство)


Завршена



23.03.2018.

Набавка добара: исхрана ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали материјали за угоститељство)


Поништена