Акти и правилници

21.02.2019.

Закон о уџбениима

Преузмите документ

23.01.2019.

Статут Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла” Костолац

Преузмите документ

23.01.2019.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ

Преузмите документ

23.01.2019.

ПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ БУЏETСКOГ РAЧУНOВOДСTВA и РAЧУНOВOДСTВEНИM ПOЛИTИКAMA

Преузмите документ

23.01.2019.

Правилник о испитима

Преузмите документ