Акти и правилници

20.11.2018.

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Преузмите документ

25.06.2018.

Протокол о ужини ученика

Преузмите документ

25.06.2018.

Правила понашања у Техничкој школи са домом ученика ,,Никола Тесла” Костолац

Преузмите документ

01.06.2018.

Протокол о завршном и матурском испиту (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о предлогу члана наставничко-педагошког већа за награду поводом Дана радника у образовању (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у дому (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о ванредним ученицима (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о ученику генерације (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о систематизацији радних места у Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о раду школске библиотеке (2018)

Преузмите документ