Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


12.01.2018.

Лична евиденција стручног усавршавања унутар установе

Преузмите документ

12.01.2018.

Картон ученика

Преузмите документ

12.01.2018.

Подаци о ученику

Преузмите документ

12.01.2018.

Табела евиденције консултација и припремне наставе за ванредне кандидате

Преузмите документ

12.01.2018.

Упутство за организацију консултација и припремне наставе за ванредне кандидате

Преузмите документ