Угледни час “Оснивање, развој и циљ ЕУ”

11.03.2019.


Угледни час “Оснивање, развој и циљ ЕУ”

У петак 8.3.2019.год.у кабинету за историју и географију, у одељењу Е11, одржан је угледи час на тему “Оснивање, развој и циљ ЕУ”. Час је реализован као резултат корелације следећих наставних предмета:географије, грађанског васпитања - (проф. Јасмина Пешић ) и устава и права грађана (проф.Марина Миљковић). Активно учешће у дискусији су узеo je професор историје: Горан Милошевић.

Ученици су већ доста обавештени о овој теми путем медија, тј.средства јавног информисања. У информативним емисијама често се помиње ЕУ. Говори се о састанцима министара ЕУ, о споразумима Србије са ЕУ, о земљама које су кандидати за улазак у Еу и сл.
Ученици су током предавања на часу ближе упознати са појмом и настанком ЕУ - историјатом, симболима, институцијама, начином функционисања.

Акценат је стављен на основним цињевима ЕУ: 1.Јединствено тржиште; 2.Слобода кретања ( Шенген споразум); 3.Јединствена европска валута; 4.Права грађана; 5.Принцип солидарности; 6.Унутрашња и спољна безбедност.

На часу је рађено групним обликом рада. Ученици су после предавања професора подељени у 4 групе, са по 6 ученика.Свака група је добила своје задатке, штампан материјал и карту ЕУ.Предност у презентовању имале су оне групе, које су брже завршиле постављене задатке. Питање које је највише подстакло ученике на размишљање, анализу, дискусију па и дебату је: Шта би по вашем мишљењу Србија добила уласком у ЕУ?

Ученици су на овом часу кроз групни облик рада ,развијали социјалне вештине, смелост да изразе лично мишљење, развој комуникације са другима , а при томе утврђивали постојећа и усвајали нова знања о ЕУ.

 

Јасмина Пешић, проф.географије