Употреба дијагностичког апарата "X-431 PRO Launch"

12.03.2019.


Употреба дијагностичког апарата

У петак, 08.03.2019. године у 12h у школској радионици одржан је угледни час „Употреба дијагностичког апарата X-431 PRO Launch”. Школа је за потребе смера електротехника за дијагностику на возилима и смера аутомеханичар обезбедила два апарата за дијагностику на возилима. Колеге, професори електро гупе предмета су одржали угледни час, Јоветић Јелена је говорила о карактеристикама дијагностичког апарата, Живковић Драган о Bluetooth комуникацији,а Стојановић Бојан је практично приказао примену дијагностичког апарата X-431 PRO Launch на возилу марке ПУНТО.

 

Бојан Стојановић, професор електро групе премета