Школско такмичење ученика трогодишњих образовних профила са подручја рада: Машинство и обрада метала

20.03.2019.


У петак, 15. марта 2019. године у просторијама школске радионице Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, одржано је школско такмичење из предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА, за три дисциплине:

o   аутомеханичар

o   бравар

o   заваривач

Укупно су 18 ученика изразила жељу да узму учешће у такмичењу из струке и то: у дисциплини ЗАВАРИВАЊЕ - 6 ученика, у дисциплини АУТОМЕХАНИЧАР - 6  ученика и у дисциплини БРАВАР - 6  ученика.

На основу укупног броја бодова, сумирањем бодова са  теста знања и практичног рада, добили смо представнике наше школе на Регионалном такмичењу у дисциплини аутомеханичар и бравар.  То су следећи ученици:

 

дисциплина: АУТОМЕХАНИЧАР

 1.    Стефан Драгашевић, М32

2.    Милош Миленковић, М42

 

дисциплина: БРАВАР

3.    Виктор Ивошевић, М42

4.    Петар Војисављевић, М33

 

Нашу школу на Републичком такмичењу у дисциплини ЗАВАРИВАЧ представљаће:

1.      Иван Перић, М24

2.      Един Абазовић, М24

 

Похваљују се сви ученици – такмичари, као и наставници ментори:

1.    Стојанча Петковић – ментор при практичном раду браварима и заваривачима,

2.    Драшко Степановић – ментор при практичном раду аутомеханичарима

3.    Жељко Маслаћ – ментор теоријског дела такмичења заваривача

4.    Мр Лидија Поповић – метор теоријског дела такмичења бравара

5.    Гордана Петковић – ментор теоријског дела аутомеханичара

 

 

Снежана Пантић,

организатор практичне наставе