Школско такмичење ученика трогодишњих образовних профила са подручја рада: Машинство и обрада метала

28.03.2019.


У петак, 15. марта 2019. године у просторијама школске радионице Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, одржано је школско такмичење из предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА, за три дисциплине:

 • аутомеханичар
 • бравар
 • заваривач

Укупно су 18 ученика изразила жељу да узму учешће у такмичењу из струке и то: у дисциплини ЗАВАРИВАЊЕ - 6 ученика, у дисциплини АУТОМЕХАНИЧАР - 6  ученика и у дисциплини БРАВАР - 6  ученика.

На основу укупног броја бодова, сумирањем бодова са  теста знања и практичног рада, добили смо представнике наше школе на Регионалном такмичењу у дисциплини аутомеханичар и бравар.  То су следећи ученици:

Ø  дисциплина: АУТОМЕХАНИЧАР

 1. Стефан Драгашевић, М32
 2. Милош Миленковић, М42

Ø  дисциплина: БРАВАР

 1. Виктор Ивошевић, М42
 2. Петар Војисављевић, М33

Нашу школу на Републичком такмичењу у дисциплини ЗАВАРИВАЧ представљаће:

 1. Иван Перић, М24
 2. 2. Един Абазовић, М24

Похваљују се сви ученици – такмичари, као и наставници ментори:

 1. Стојанча Петковић – ментор при практичном раду браварима и заваривачима,
 2. Драшко Степановић – ментор при практичном раду аутомеханичарима
 3. Жељко Маслаћ – ментор теоријског дела такмичења заваривача
 4. Мр Лидија Поповић – метор теоријског дела такмичења бравара
 5. Гордана Петковић – ментор теоријског дела аутомеханичара

 

Снежана Пантић,

организатор практичне наставе