Распоред активности за избор ученика генерације - школскa 2018/2019. године

27.05.2019.


Распоред активности за избор ученика генерације - школскa 2018/2019. године:                                                                

 

 

Датум

дан

време

Активност

03.06.2019. год.

ПОНЕДЕЉАК

12:00 час.

Одељенска веће за завршне разреде

(Предлог за ученика генерације)

03.06.2019. год

 

13:00-15:00 час.

Предаја предлога за у.г. код секретара школе

04.06.2019. год

УТОРАК

12:00 час.

Педагошки колегијум

(листа кандидата за ученика генерације)

05.06.2019. год

СРЕДА

     8:00 – 15:00

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

05.06.2019. год

 

     15:00 – 24:00

ПОЧЕТАК АНКЕТИРАЊА на сајту школе

06.06.2019. год

ЧЕТВРТАК

8:00-15:00 час.

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (код техничког секретара)

06.06.2019. год

      

 

00 -24 час.

АНКЕТИРАЊА на сајту школе

07.06.2019. год

ПЕТАК

8:00–09:00 час.

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (код техничког секретара)

07.06.2019. год

 

од 00 ч. до 10 ч.

     КРАЈ АНКЕТИРАЊА на сајту школе

07.06.2019. год

 

12:00 час.

Педагошки колегијум

(КОНАЧАН предлог за ученика генерације за НВ)

10.06.2019. год

ПОНЕДЕЉАК

13:00 час.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

(Избор ученика генерације)

 

Директор школе

др Горан Несторовић,с.р.