Упис ученика на обавезне изборне предмете грађанско васпитање и верска настава

09.07.2019.


Упис ученика на обавезне изборне предмете грађанско васпитање и верска настава

Професор  Јасмина Пешић истакла је значај грађанског васпитања, који се огледа кроз афирмацију принципа на којима почивају основне грађанске и хумане вредности. Овај изборни предмет користан је јер се на часовима обрађују веома практичне наставне теме, које ће помоћи ученицима да се развијају у једну толерантну, саосећајну, ненасилну , васпитану, културну и хуману особу. На крају школске године ученици ће бити захваљујући овом предмету: креативнији, самосталнији, самопоузданији, способнији за истраживачки рад и критичко размишљање и солидарнији.

Вероучитељ Александар Вујичић  на презентацији  верске наставе указао је на значај литургијског начина живота. На часовима верске наставе ученици се упознају са основним начелима православне вере и откривају значај личности без које нема постојања.

 

Светлана Милићев,

помоћник директора