Позив за Савет родитеља

11.09.2019.


Савет родитеља

Датум и време: петак, 13.09.2019. године у  17 : 30 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 ДНЕВНИ РЕД:

 1. Верификација мандата новоизабраним члановима;
 2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља;
 3. Усвајање записника са претходне седнице;
 4. Избор представника Савета родитеља у општински Савет родитеља;
 5. Предлог представника Савета родитеља за обавезне тимове у установи;
 6. Извештај о раду Савета родитеља за 2018/19;
 7. Успех ученика на крају школске 2018/19. године;
 8. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2018/19;
 9. Разматрање извештаја о раду директора школе за 2018/19;
 10. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања у школској 2018/19;
 11. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2019/2020;
 12. Разматрање плана рада директора школе за 2019/2020;
 13. Разматрање програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за 2019/2020.
 14. Сагласност на правце свих екскурзија ученика у школској 2019/2020.
 15. Разматрање и доношење одлуке о дневницама за екскурзију четвртог разреда-Грчка
 16. Ученички динар-Осигурање,Црвени крст,Обезбеђење,Ужина
 17. Разно

 

Директор школе

 др Горан Несторовић,с.р