Позив за Савет родитеља

19.02.2018.


Република Србија
Техничка школа са домом ученика“Никола Тесла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића б.б.
Број:451/1
Датум: 20.02.2018.


Савет родитеља
Датум и време: понедељак,26.02.2018. године у
17 и 30 часова
Место одржавања: Конференцијска сала

ДНЕВНИ РЕД:


1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Предлог и избор три представника из реда родитеља за Школски одбор
3. Извештај о раду школе у току првог полугодишта школске 2017/18.године
4. Извештај о раду директора у току првог полугодишта 2017/18.године
5. Успех ученика на крају првог полугодишта 2017/18.
6. Полугодишњи извештај тима за самовредновање школе
7. Доношење одлуке о физичком обезбеђењу
8. Упознавање са нацртом Статута школе
9. Матурско вече (организовање Матурске вечери и осталих активности
везаних за ученике завршних разреда)
10. Разматрање предлога и доношење одлуке за увођење ужине за све ученике
школе
11. Разно


Председник Савета родитеља
Вренгић Дејан,с.р.