Календар активности за избор наставника за награду поводом дана радника у образовању за 2019. годину

15.10.2019.


Календар активности за избор наставника за награду поводом дана радника у образовању за 2019. годину:                                                                                   

  

Датум

дан

време

Активност

07.10.2019. год.

понедељак

11:00 до 14:00 час.

Предаја предлога код секретара школе

08.10. 2019. год.

уторак

14:00 до 18:00 час.

Предаја предлога код секретара школе

09.10.2019. год.

среда

11:00 до 14:00 час.

Предаја предлога код секретара школе

10.10.2019. год.

четвртак

14:00 до 18:00 час.

Предаја предлога код секретара школе

14.10.2019. год.

понедељак

08:00 до 10:00 час.

Предаја предлога код секретара школе

14.10.2019. год.

понедељак

12:00 час.

Педагошки колегијум

(закључивање листе и састављање листе предлога за анонимно анкетирање)

15.10.2019. год.

уторак

08:00 до 14:30 час.

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (код техничког секретара)

 

 

 

12:00 до 24:00 час.

ПОЧЕТАК АНКЕТИРАЊА

на сајту школе

16.10. 2019. год.

среда

08:00 до 14:30 час..

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (код техничког секретара)

 

 

 

00:00 до 24:00 час.

АНКЕТИРАЊЕ на сајту школе

17.10.2019. год.

четвртак

08:00 до 09:00 час.

ПРЕУЗИМАЊЕ ШИФРЕ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (код техничког секретара)

 

 

00:00 до 10:00 час.

КРАЈ АНКЕТИРАЊА на сајту школе

17.10.2018. год.

четвртак

12:00 час.

Педагошки колегијум

(Разматрање резултата анкетирања анонимне анкете за предлог наставника за награду поводом Дана радника у образовању и усвајање предлога једног кандидата са највећим бројем гласова за Наставничко веће)

17.10.2018. год.

четвртак

13:30 час.

Наставничко веће

(Педагошки колегијум подноси извештај о анонимној анкети.   Избор наставника за награду поводом Дана радника у образовању)

 

 

 

Директор школе

 др Горан Несторовић