Каријерно вођење и саветовање за младе из рањивих група

18.11.2019.


Каријерно вођење и саветовање за младе из рањивих група

У петак, 15.11.2019. 12:45 часова одржан је приказ семинара  "КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ  И  САВЕТОВАЊЕ  ЗА  МЛАДЕ ИЗ РАЊИВИХ ГРУПА". Овом приказу обуке присуствовали су  чланови тима за каријерно вођење ученика, професори и ученици четвртог разреда. Реализатори приказа су били Драган Живковић, Зорица Спасић и Мирјана Дендић.

Аутори- „ШАНСА“ Удружење грађана – ПОЖАРЕВАЦ, Међуопштинско удружење глувих и наглувих – ПОЖАРЕВАЦ, EUPRO - Подршка Европске Уније развоју општина, Република Србија

Тип стручног усавршавања унутар установе- Остваривање пројеката образовно васпитног карактера у установи - приказ са одржане обуке;

Општи циљеви- Допринос правилној професионалној оријентацији ученика средњих школа кроз подизање компетенција наставника и капацитета школа за реализацију програма каријерног вођења и саветовања са посебним фокусом на рад са младима из осетљивих група.

Специфични циљеви- Препознавање каријерног вођења и саветовања (КВиС) као механизма за помоћ ученицима који намеравају да наставе школовање или да се запосле. Подршка наставницима и стручним сарадницима приликом израде програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама са посебним нагласком на развијање услуга намењених ученицима из осетљивих група. Обука наставника и стручних сарадника да практично примењују елементе КВиС-а са нагласком на помоћ ученицима из осетљивих група. Подигнуте компетенције наставника за сарадњу са родитељима на реализацији услуга КВиС. Јачање капацитета школе да ефикасно користи све расположиве ресурсе у циљу пружања квалитетне подршке ученицима из осетљивих група.

Садржај и активности:

  1. Разумевање и приступ младима из осетљивих група.
  2. Смернице за групни и индивидуални приступ у раду са младима из осетљивих група.
  3. Контекст професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања.
  4. Методе радионичарског рада на каријерном вођењу и саветовању.
  5. Бити равноправан.
  6. Петофазни модел.
  7. Резиме и наши планови.