Презентација Универзитета Словеније

23.01.2020.


Презентација Универзитета Словеније

У оквиру активности Тима за каријерно вођење и саветовање ученика Техничке школе са домом ученика ,,НиколаТесла” Костолац

а у складу са  планираним активностима организације презентација високих школа и факултета у сарадњи са : Удружењем Словенаца „САВА“– огранак Костолац и Универзитетом из Љубљане организована је у среду  22.01.2020.год. 17:00 часова у конференциској сали Презентација Универзитета Словеније.

Презентацију универзитата у Словенији представили су проф. Лаура Фекоња Фонтеjн лектор универзитата у Љубљани и проф.Татјана Буквич.

Презентација је организована на захтев родитеља и ученика који похађају допунску наставу словеначког језика у Костолцу а редовни су ученици трећег и четвртог разреда средњих школа из Пожаревца и Костолца.

На презентацији је ученицима и родитељима представљен списак свих уневерзитета у Словенији, интернет адресе за пријављивање, поступак пријављивања на факултете за које су заинтересовани, услови уписа и начин студирања у Словенији.  Влада Републике Србије је склопила споразум са Републиком Словенијом о бесплатном студирању наших ученика на свим факултетима Словеначких универзитета.

Поред присутних родитеља и ученика на презентацији су  присуствовали директор Техничке школе са домом ученика ,,НиколаТесла” Костолац Др Горан Несторовић , чланови удружења Словенаца „ САВА“ – огранак Костолац са председником удружења Сашом Радићем.

 

                                                   

                                помоћник директора,
Ирена Ајдачић,
дип.инг.електротехнике