Одлука о распореду рада

17.03.2020.


Одлука о распореду рада

Република Србија

Техничка школа са домом ученика

„Никола Тесла“

Костолац

Дел. број:494/1

Датум: 16.03.2020. године

 

 

На основу члана 126 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18-др. Закон, 10/19 и 6/20), а у вези Одлуке Владе Републике Србије од 15.03.2020. године о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, директор школе доноси следећу

 

О Д Л У К У

О организацији и процесу рада у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу

 

  1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020. године о проглашењу ванредног стања на целој територоји Републике Србије, запослени у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, радиће под условима прилагођеним новоносталим околностима и то:
  • Запослени у настави реализоваће наставу на даљину,
  • Запослени у осталим службама-ненастави, обављаће минимум процеса рада, као и рад од куће, у смислу давања потребних обавештења ученицима и запосленима,
  • Неопходно је сачинити распоред дежурства у осталим службама, тако што ће сваког радног дана дежурати Тим од по три запослена из осталих служби и то: 2 помоћна радника и 1 радник из администрације,
  • све информације можете добити на следеће бројеве телефона:
    066/241-841 сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 часова
    012/241-841 сваког радног дана у времену од 08,30-11,30 часова
  • све информације можете добити и на сајту школе: tehnickakostolac.edu.rs.

 

Доставити:

-огласна табла, сајт школе

-архива

 

Директор школе,

др Горан Несторовић, с.р.