Позив са седнице

19.11.2020.


  1. Седница одељењских већа одржаће се у четвртак 19.11.2020. године у 10:30 часова за одељења М32, М43 и Е13.
  2. Седница Педагошког колегијума одржаће се у четвртак 19.11.2020. године у 11 часова
  3. Седница наставничког већа одржаће се у четвртак 19.11.2020. године у 11:55 часова.