Како развити читалачку писменост

29.04.2021.


Како развити читалачку писменост

У суботу, 17.04.2021. године реализован је онлајн семинар „Како развити читалачку писменост“ на коме је учествовала библиотекарка Мирјана Дендић.

Аутори:

Татјана Ђурић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж и СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац; Голуб Јашовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Зоран Ђурић; Цица Бацић, ОШ „Жабаре“, Жабаре

Каталошки број програма је 842, К-2, П-3.

Приоритетна област:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви:

Унапредити компетенције наставника за развијање читалачке писмености код ученика применом метода активног учења.

На семинару се тежило унапређивању компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Специфични циљеви на које је посебно обраћена пажња су: Проширивање знања наставника о значају развоја читалачке писмености и факторима који на то утичу. * Оснаживање за припремање и примену различитих активних метода и техника учења у раду са ученицима, за развој читалачке писмености. * Указивање на значај праћења образовних стандарда у области читања и разумевања прочитаног. * Оснаживање за примену хоризонталне и вертикалне корелације са другим наставним предметима. * Унапређивање начина размишљања наставника о значају креативнијег приступа обради књижевних дела.

Теме програма:

Значај, појам и дефиниције читалачке писмености као део функционалне писмености (105+15 мин пауза)
Активне методе и технике за развој читалачке писмености (70 + 30 мин пауза)
Примена образовних стандарда у припремању за час српског језика
Примена хоризонталне и вертикалне корелације (45+15 мин пауза)
Припрема за час са циљем развоја читалачке писмености