Приказ са одржане обуке "ОБУКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА"

26.10.2021.


Приказ са одржане обуке

Приказ са одржане обуке „ОБУКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА“ одржан је у уторак, 26.10.2021. године у 12 часова у конференцијској сали наше школе.Тим за превенцију осипања наше школе је информисао запослене о одржаној обуци у вези са осипањем ученика. Кратко, сажето и јасно су приказане активности које су чланови тима савладали током обуке. Наговештене су будуће радње у вези са оспособљавањем наставника и посебно одељењских старешина у смислу обуке за предузимање свих активности дефинисаних усвојеним Акционим планом.

Учесници обуке:

Нела Алексић, Зорица Спасић, Милица Пејчић Михајловић, Мерима Ристић, Светлана Милићев, Мирјана Дендић, Габријела Миленковић и Драган Живковић