Пут ка школи без насиља

20.01.2023.


Пут ка школи без насиља

У среду, 18.01.2023. године у 13:30 часова у конференцијској сали наше школе одржан је приказ семинара "Пут ка школи без насиља". Драган Живковић, професор електро групе предмета  и Милош Ивановић, васпитач упознали су присутне колеге са врстама  и облицима  насиља,  поступању приликом насиља - правна регулатива,  узроцима  насиља, општом методологијом истраживањимом насиља, специфична методологијом истраживања насиља, креирањем  упитника и  мерама интервенције.

Општи циљеви: Смањење насиља у школском окружењу и обезбеђивање безбедних услова за спровођење васпитно-образовног рада. Примена мера превенције ради спречавања насилних радњи у школском контексту. Примена мера интервенције у случају откривања насиља, са циљем његовог спречавања.

Приказ семинара "Пут ка школи без насиља" помогао  је подизању свести о важности проблема насиља у школи, развијањеу међусобног уважавања и побољшавања комуникацијских вештина као и едукација о мерама превенције и интервенције.

 

Мирјана Дендић, стручни сарадник -библиотекар