Приказ семинара: "Рад са ученицима по индивидуално образовном плану (ИОП 1,2,3)"

23.03.2023.


Приказ семинара:

У среду, 22.03.2023. године у 13 часова у конференцијској сали наше школе, васпитач Марина Голубовић члановима Тима за инклузивно образовање и предметним наставницима приказала је материјале са семинара "Рад са ученицима по ИОП-у 1,2,3.

Циљ семинара а и самог његовог приказа је упознавање наставника и стручних сарадника са моделима идентификације ових ученика,  унапређивање компетенција запослених за прилагођавање наставе ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу као и унапређење компетенција за рад са ученицима са изузетним способностима.

Учесницима су  представљени  примери из праксе, а након приказа  је отворена и дискусија.

 

Марина Голубовић, васпитач