Распоред припремне наставе и полагања разредних испита завршних разреда за школску 2017/2018.год.у јунском испитном року

31.05.2018.


Објављен је распоред припремне наставе  и полагања разредних испита  завршних разреда за школску 2017/2018.год. у јунском испитном року.                                                                                                                              

Протокол о завршном и матурском испиту можете преузети на следећем линку: 


Одељење  M34          Образовни профил     аутомеханичар-заваривач


Разредни старешина : Ненад Јовановић


Предмет :    MатематикаПредметни наставник : Драган Стојиљковић

Годишњи фонд часова : теорија 64 ; ве6жбе_; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена:по подне


Час : 15:35-18

Датум:  2.06.2018.


Смена:пре подне


Час : 10:10-11:50

Датум: 


Смена: 


Час : 

1.Иван Ивковић

2. Круезиу Еноу

3.Морина Адам

4.Морина Елдијан

5.Морина Неџад

6. Морина Далија

7.Блажо Ковачевић


Датум полагања:

5.06.2018.

време испита: 8:00

место полагања :уч.


Комисија:

1. председник комисије:    Милан Ребић

2.испитивач :       Драган Стојиљковић

3. стални члан :             Ненад Јовановић    

разредни старешинаа )Одељење  M34          Образовни профил     аутомеханичар-заваривач 

Разредни старешина : _Ненад Јовановић

Предмет :    машински елементи   Предметни наставник : Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова : теорија 64 ; ве6же; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена :по подне


Час :12:50-15:15

Датум:  2.06.2018.


Смена:пре подне


Час :12:00-13:55

Датум:   


Смена: 


Час : 

1.Иван Ивковић

2. Блажо КовачевићДатум полагања:

4.06.2018.год.

време испита: 18 ч

место полагања :

кабинет за машинство

Комисија:

1. председник комисије:    Јасминка Радовановић

2.испитивач :   Драгослав Дамњановић

( предметни наставник)

3. стални члан :            Ненад Јовановић    

разредни старешинаа )Одељење  Е41Образовни профил : електротехничар електронике

Разредни старешина : Биљана Поповић

Предмет :    Српски језик и књижевност Предметни наставник : Надежда Вулић

Годишњи фонд часова : теорија 93 ; ве6жбе_; укупно 93 часова 

10% часова = 9 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена:пре и по подне


Час : 12 :00– 14:25 ч

Датум:  2.06.2018.


Смена:пре подне


Час : 9:00-12:30

Датум:   


Смена: 


Час : 

 1. Милан Крагујевић


Датум полагања:

4.06.2018.

време испита:

17:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Јелена Ристовић

2.испитивач :      Надежда Вулић

3. стални члан :            Биљана Поповић 

разредни старешинаа 
Одељење  Е41Образовни профил : електротехничар електронике

Разредни старешина : Биљана Поповић

Предмет :    Микропроцесори са елементима програмирања Предметни наставник : Надежда Вулић

Годишњи фонд часова : теорија 62; ве6жбе 31 ; укупно 93  часова 

10% часова = 9 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 15:35 – 18:00ч


Датум:  4.06.2018.


Смена:пре подне


Час : 7:35-11:55

Датум:   


Смена: 


Час : 

 1. Милан Крагујевић


Датум полагања:

5.06.2018.

време испита:12:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Драган Живковић

2.испитивач :       Јелена Јоветић

3. стални члан :           Биљана Поповић 

разредни старешинаа Одељење  М41Образовни профил : машински техничар за компјутерско конструисање

Разредни старешина : Драгослав Дамњановић

Предмет :    Конструисање   Предметни наставник : Јасминка Радовановић

Годишњи фонд часова : теорија 64 ; вежбе ; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 12:50 – 15:15ч


Датум:  2.06.2018.


Смена:пре подне


Час : 9:30-11:55

Датум:   


Смена: 


Час : 

 1. Кристина Динић


Датум полагања:

5.06.2018.

време испита:16:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Слободан Арсић

2.испитивач :       Јасминка Радовановић

3. стални члан :     Драгослав Дамњановић 

разредни старешинаа 
Одељење  М43Образовни профил : Техничар машинске енергетике

Разредни старешина : Ивана Динић

Предмет :   Математика Предметни наставник : Драган Стојиљковић

Годишњи фонд часова : теорија 128 ; вежбе ; укупно 128  часова 

10% часова = 13 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 12:00 – 15:15ч


Датум:  2.06.2018.


Смена:пре подне


Час : 7:35-11:05

Датум:   4.06.2018.


Смена: 


Час : 7:35-12:00

 1. Александар Богуновић
 2. Томислав Ивановић
 3. Никола Селић


Датум полагања:

5.06.2018.

време испита: 8:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Милан Ребић

2.испитивач :      Драган Стојиљковић

3. стални члан :     Ивана Динић

разредни старешинаа Одељење  М43Образовни профил : техничар машинске енергетике

Разредни старешина : Ивана Динић

Предмет :   Енергетска постројења Предметни наставник : Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова : теорија 96 ; вежбе ; укупно 96 часова 

10% часова = 9 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 16:25 – 19:30ч


Датум:  2.06.2018.


Смена: пре и по подне


Час : 13:25:-16:15


 1. Томислав Ивановић


Датум полагања:

4.06.2018.

време испита:18:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Саша Радосављевић

2.испитивач :       Драгослав Дамњановић

3. стални члан :      Ивана Динић

разредни старешина
Одељење  М43Образовни профил : техничар машинске енергетике

Разредни старешина : Ивана Динић

Предмет :   Енергетск процеси Предметни наставник : Саша Радосављевић

Годишњи фонд часова : теорија 64; вежбе ; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 7:35 – 11:05ч2.06.2018.

13:25-14:30


 1. Томислав Ивановић
 2. Јован Јоцић


Датум полагања:

5.06.2018.

време испита:

12:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Драгослав Дамњановиж

2.испитивач :      Саша Радосављевић

3. стални члан :      Ивана Динић

разредни старешинаа Одељење  М43Образовни профил : техничар машинске енергетике

Разредни старешина : Ивана Динић

Предмет :   Организација рада  Предметни наставник : Саша Радосављевић

Годишњи фонд часова : теорија 64 ; вежбе_; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  2.06.2018.


Смена: по подне


Час : 9:35 – 13:05ч

 1. Томислав Ивановић
 2. Јован Јоцић


Датум полагања:

4.06.2018.

време испита:

17:00 ч

место полагања :уч

Комисија:

1. председник комисије:    Јасминка Радовановић

2.испитивач :       Саша Радосављевић

3. стални члан :      Ивана Динић

разредни старешинаа Одељење  М43Образовни профил : техничар машинске енергетике

Разредни старешина : Ивана Динић

Предмет :   Енергетски процеси Предметни наставник : Мирослав Миладиновић

Годишњи фонд часова : теорија 64; вежбе ; укупно 64 часова 

10% часова = 6 часова припремне наставе   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Датум:  1.06.2018.


Смена: по подне


Час : 11:10-11:55Датум:  2.06.2018.


Смена: по подне


Час : 10:10-13:05
 1. Александар Богуновић


Датум полагања:

6.06.2018.

време испита:8:00


Комисија:

1. председник комисије:    Лидија Поповић

2.испитивач :   Мирослав Миладиновић

3. стални члан :      Ивана Динић

разредни старешина Директор школе

Др Горан Несторовић