Распоред припремне наставе разредних испита први, други и трећи разред за школску 2017/2018.год.

22.06.2018.


Одељење : Е14    Образовни профил: Електричар

Одељенски старешина:  Љиљана Рупар

Предмет: Електричне инсталације  Предметни наставник:  Нела Алексић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74 часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 25.06.2018.  Датум:  26.07.2018           

Час: 7:35-11:05             Час:   7:35-10:15                                                  

Димитрије Матковић

 

Одељење : Е23    Образовни профил: Електротехничар енергетике

Одељенски старешина:  Лазар Станић

Предмет: историја Предметни наставник:  Зоран Пешић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74 часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 25.06.2018.  Датум:  26.07.2018           

Час: 9:30-12:45             Час:   9:30-11:55                                                  

Јован  Филиповић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: моделирање машинских елемената и конструкцијеПредметни наставник:  Слободан Арсић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74 часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.  Датум:  25.06.2018           

Час: 10:20-13:30             Час:   8:25-11:05                                                  

Милица Губић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: рачунари и програмирање Предметни наставник:Лидија Поповић

Годишњи фонд часова: теорија 148 , вежбе   , укупно   148часова

10% часова=  14  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 26.06.2018.  Датум:  27.06.2018      Датум:28.06.2018.     

Час: 12:20-15:15             Час:  10:20-14:25             8:25-12:45                                                  

Милица Губић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: Машински елементи  Предметни наставник:  Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74часова

10% часова=  7 часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.  Датум:  25.06.2018           

Час: 12:50-16:20            Час:  11:10-13:30             

Милица Губић

 

Александар Милутиновић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: Хидраулика и пнеуматика  Предметни наставник:  Јасминка Радовановић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 26.06.2018.  Датум:  27.06.2018     .     

Час: 8:25-11:55             Час:  8:25-10:15             

Милица Губић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: практична настава  Предметни наставник:  Жељко Маслаћ

Годишњи фонд часова: теорија 111 , вежбе   , укупно   111 часова

10% часова=  11  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 15.08.2018.  Датум:  16.08.2018       17.08.2018.    

Час: 14:30-18:00            Час:  12:50-16:20        Час: 7:35-10:15  

Милица Губић

 

Александар Милутиновић

 

Одељење : М31    Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: технологија обраде  Предметни наставник:  Жељко Маслаћ

Годишњи фонд часова: теорија 111 , вежбе   , укупно   111 часова

10% часова=  11  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 15.08.2018.  Датум:  16.08.2018           

Смена:            Смена:                         

Час: 11:10-14:25            Час:  10:20-12:45             

Милица Губић