Позив за Савет родитеља

15.10.2018.


Датум и време:четвртак, 18.10.2018. године у 18 часова.
Место одржавања: Конференцијска сала


ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Извештај са екскурзије ученика четвртог разреда
  3. Измена и допуна Годишњег плана рада школе за школску 2018/19.
  4. Информација о реализацији Годишњег плана рада школе у вези екскурзије првог, другог и трећег разреда
  5. Информација у вези доношења Правилника о општинском савету родитеља и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,части или достојанства личности
  6. Разно

Записник са претходне седнице можете преузети на ЛИНКУ

Председник Савета родитеља
Вренгић Дејан,с.р.