Светски дан детета

20.11.2018.


Светски дан детета

20. новембар се обележава као Светски дан детета којим се указује на обавезу свих, да раде у корист добробити деце. Овај датум је прогласила 20.новембра 1954. Генерална скупштина Уједињених нација. Конвенција о правима детета утврђена је 20. новембра 1989.год, њу су ратификовале 193 земље света а међу првим земљама је била Србија. Основни принципи конвенције су: право на живот, опстанак и развој, право на, недискриминацију, остваривање најбољег интереса детета и др.

Данaс 20.11. на часу грађанског васпитања одржан је угледни час, посвећен је дечјим правима. Ученици одељења: М23, Е22, E23, М22, Е11 одгледали су презентацију под називом “Конвенција о правима детета”, а потом подељени у групе приступили изради постера који су осликавали права детета. Акценат је стављен на заштиту деце од занемаривања, злостављања, вршњачког насиља, подједнаку равноправност деце без обзира на то које су боје коже, културе, вере и језика, да ли су богати или сиромашни, да ли имају неку сметњу или инавалидитет!


У Србији се данас као и широм света обележава овај датум, па тако и у нашој школи, са циљем да укаже на заједничку обавезу свих нас на стварању амбијента у којој ће деца у пуној мери моћи да остваре своја права, расту и развијају своје потенцијале. Само на тај начин можемо у будућности очекивати зреле и креативне одрасле људе.Брига о деци, њиховим правима и потребама, треба свима нама да буде приоритет свакога дана, а не само 20.новембра.


"Деце има разне,
Ал свако дете је личност,
Разлике нису казна
У разликама је наша сличност"
"Данас је почело јуче,
И део су нашег плана;
Дечја права се не уче,
Већ се живе сваког дана"

Љубивоје Ршумовић

 

Јасмина Пешић, професор географије и грађанског васпитања.