Библиотека

Библиотека

Мисија и програмски задаци Библиотеке Техничке школе „Никола Тесла“ 

 

 

Мисија:

Библиотека има мисију моста који повезује знатижељног корисника са извором информација, који се може наћи у школским библиотекама. Тежимо да нам библиотека, као подршка васпитно-образовном раду, буде модеран библиотечко-информациони центар који ће бити незаменљива подршка у образовању наших ученика. У непосредном раду са ученицима библиотека организовано и систематски усмерава ученике ка књижевним вредностима и достигнућима савремене науке. Ученици се упућују на пажљиво руковање библиотечком грађом, негује се култура понашања у библиотеци и читаоници.

 

Програмски задаци:

  • да буде отворена за све ученике, запослене и ванредне кандидате;
  • да буде место културног и социјалног сусрета различитих култура и културних вредности;
  • да прати издавачку делатност и стално обогаћује књижни фонд;
  • да корисницима помаже у избору књиге, промовише вредна дела и развија читалачки укус;
  • да има активан однос према корисницима: да сагледава њихове потребе и излази им у сусрет;
  • да сарађује са другим установама и организацијама културе;
  • да доприноси развоју библиотекарства у Костолцу, Пожаревцу, Београду и Републици Србији;

 

Читаоница

Читаоница заузима централнo место у школској библиотеци. У њој је смештена богата збирка за ученике, збирка књига из српске књижевности, стручна литература, приручници из историје и уметности, као и као и стручна литератута за наставнике. Све књиге и часописи су у слободном приступу, тј. корисници их могу читати у самој читаоници и могу их позајмити уз посебно одобрење библиотекара. Захваљујући доброј организацији простора и ресурса, ово је најживље и најфреквентније место у библиотеци.

Овде се дешавају различите активности: часови, презентације, семинари, сусрети, изложбе, стручни састанци, припреме за такмичења, састанци секција… Посебно смо задовољни што управо овај простор ученици радо  користе за време великог одмора и у слободно време (припремају се за часове, пишу домаће задатке, помажу једни другима, преслишавају се …). Библиотеку ученици користе и у својим свакодневним ваннаставним активностима: увежбавају позоришне представе, припремају се за литерарне конкурсе, одржавају се састанци Ђачког парламента…

 

Простор и опремљеност

Библиотека има 74m2  квадратних метара простора. Све књиге су смештене на полицама за то посебно намењене,  где посебно стоји лектира за средњу школу разврстана по разредима, наставничка литература, стручна литература,  док је остало смештено по УДК-а систему.

Наша школа је специфична по подручјима рада, зато је богатство школске библиотеке и у различитости стручне литературе. Овде се могу наћи књиге не само из књижевности, него и из  области машинства, електротехнике, рударстава, геологије и металургије,физике, хемије, , екологије,... Читаоница је опремљена са 16 места за рад, 2 столa, компјутером за кориснике библиотеке. Библиотека још поседује , 1 компјутер за рад у библиотеци, штампач и телевизор. У библиотеци постоји и клима уређај, тако да у пријатном окружењу и одличним условима корисници могу да раде. Има приступ интернету и умреженост унутар школе.

У школској 2018/2019. години отворена је нова савремена  читаоница за кориснике библиотеке са 14 читаоничких места и приступом интернету.

 

Фонд

У библиотеци има 7300 монографских публикација. Структура књига је следећа: белетристика 20%; стручна литература за наставнике 10%, школска лектира и књиге за децу 65 % и енциклопедијска издања 5 %. Фонд се обогаћује куповином од саме школе (Београдски сајам, повремено током године итд.), као и донацијама од стране родитеља, ђака, наставника, институција…

Фонд је подељен на: ученички, наставнички. Смештај је такав да посебно стоји лектира за средњу школу разврстана по разредима, наставничка литература, док је остало смештено по УДК-а систему. Књиге из области књижевност раздвојене су на књиге намењене деци и књиге намењене одраслима. Од стручних публикација школа набавља: Просветни преглед  и  Педагошку стварност.

 

Рад библиотеке

У оквиру библиотеке ради Библиотечка секција, која помаже у издавању књига, обради књига, изради паноа, изради и постављању изложби, препорукама другим ученицима за избор добре књиге. Чланови секције учествују у свим активностима које су везане за ваннаставне активности…

Библиотека организује одређени број активности, као што су: изложбе, књижевни сусрети, квизови, углавном самостално, (а понекад у сарадњи са другим институцијама) предавања, концерте, презентације, представе, радионице...

Сем овога, учествује и у многим активностима предвиђеним Годишњим планом рада школе и Развојним планом школе. Даје податке и вести  за школски сајт, фејсбук странице школе итд. Сваке године библиотекарка  одржава часове за нове кориснике, ученике првог разреда. У школској библиотеци се организују и редовни часови из свих предмета, у предметној настави и пружа стручна помоћ ученицима и наставницима у проналажењу и одабиру потребне грађе.

Библиотека наше школе ускладила је своју програмску делатност са Планом и програмом школе. Рад библиотеке се одвија на основу усвојеног Правилника о раду школске библиотеке, уз поштовање Кућног реда наше школске библиотеке. Библиотека доноси свој План и програм рада, који представља део Годишњег плана и програма школе, па се усваја на седници Наставничког већа пре почетка школске године.

Библиотекарка  Мирјана Дендић, члан је  Друштва школских библиотекара Србије и  културних дешавања у школи и ван школе остварује сарадњу са матичном библиотеком Народном библиотеком „Илија М. Петровић“, Културно спортским центром Костолац, Народним музејем у Пожаревцу, Галеријом савремене уметности у Пожаревцу  и Центром за културу Пожаревац. Осим тога, она је  и сарадница у извођењу наставе и ваннаставних активности, као што су школске приредбе, трибине, огледни часови, књижевни сусрети, предавања и сл. Бибилотекарка је члан webpress секције, у том послу помаже јој Ана Павловић,техничар техничког одржавања и чланови библиотечке секције.

Библиотека је савршен амбијент за књижевне сусрете и књижевну промоцију. Ту могућност искористила је библиотекар Мирјана Дендић остварујући уз помоћ професорки српског језика и књижевности.

Наш библиотечки простор, као и библиотекар, широм отварамо врата свим културним дешавањима, надареним ученицима да покажу свој таленат, као и колегама.

 

Врата ове библиотеке су увек отворена за ученике и омогућено им је да читају све што пожеле, како би се развили љубав према читању.”

 

Библиотека ради:

 

Понедељак 09:30 - 14:30

Уторак 08:00 – 14:30

Среда 08:00 – 14:30

Четвртак 10:00 – 16:30

Петак 08:00 – 13:30

 

Све активности рада библиотекара можете погледати на следећим адресама:

https://www.facebook.com/vannastavneaktivnosti

https://www.facebook.com/tehnicka.skola.kostolac

https://vanastavneaktivnosti.wordpress.com