Израда мање електричне инсталације на монтажној плочи

15.11.2023.


Израда мање електричне инсталације на монтажној плочи

У уторак, 14.11.2023.године  у 12:50  часова одржан  је угледни час из предмета – Практична настава,  на коме је обрађена наставна јединица: „ Израда мање електричне инсталације на монтажној плочи “.

Час је одржан у кабинету за практичну наставу, а часу су присуствовали ученици електротехничког образовног профила ,  који у другој години слушају предмет – Практична настава, а то је: одељење Е23 (Електротехничар енергетике) . Ученици су на овом часу упознати и оспособљени за  безбедан рад при извођењу радова  на електричним инсталацијама према пројекту или радном налогу .

Овом предавању су присуствовали професори наше школе : Зорица Стојановић – професор  електро групе предмета и председник стручног већа  за област електро групе предмета, Снежана Пантић – председник стручног већа за практичну наставу, Сашка Максић –професор електро групе предмета, Риста Марковић, професор   електо групе предмета.

Час је одржала   Јасна Стојковић, наставник  електо групе предмета.