Пројекат ,,Квалитетно образовање за све“

20.11.2023.


Пројекат ,,Квалитетно образовање за све“

У суботу, 18.новембра 2023. године, три наставника наше школе Димитрије Вулић -  наставник електро групе предмета, Милош Јосимовић – наставник машинске групе предмета и Јасмина Пешић – наставник географије и грађанског васпитања, присуствовали су обуци у Пољопривредној школи са домом ученика ,,Соња Маринковић“.

Обука у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све“ промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама у њиховим напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама, кроз развијање демократске школске културе.

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања и стварања позитивних ставова, вредности,  вештина, као и критичког мишљења код ученика.

Пољопривредна школа са домом ученика ,,Соња Маринковић“ сада се налази у трећој фази поменутог пројекта и стекла је статус менторске школе, тако да је са својим школским тимом за спровођење пројекта осмислила активности које су имале за циљ да нама, представницима других школа на овој обуци представи демократске компетенције и да упутства како да их применимо у наставном процес.

 

 Јасмина Пешић, наставник географије и грађанског васпитања