Трибина - Ко је крив?

28.11.2023.


Трибина - Ко је крив?

У понедељак, 27.11.2023. године у 12 часова у нашој школи је за ученике првог и четвртог разреда организована трибина " Ко је крив?...", која је посебан акценат ставила на експанзију вршњачког насиља. Ову трибину је осмислила и реализовала социјална радница Весна Николић из Саветовалишта за младе Дома здравља Пожаревац. Предавање је било изузетно посећено од стране ученика, наставника и стручних сарадника наше школе.

Весна Николић је кроз интерактивно предавање у трајању од 45 минута све присутне упознала са врстама насиља и злостављања, као и са важношћу познавања ове осетљиве теме како би стручњаци благовремено препознали и открили насиље, и адекватно санирали краткорочне и превенирали дугорочне последице насиља.

Сви присутни су се усагласили да је неопходна едукација деце, родитеља и наставника са циљем правовременог уочавања и спречавања насиља. На крају, важно је истаћи да наша школа има Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања који успешно ради и адекватно реагује у свим случајевима који су у његовој надлежности.