Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац

Техничка школа са домом ученика

Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла“ прославила је седамдест година свог постојања 2016. године. Током година, она је превалила огроман пут на коме је сазревала, расла и мењала се, да биданас била препознатљива и призната као једна од најбољих образовних институција у земљи. Од скомних почетака трогодишње Стручне подручне школе, настале почетком  1946. године, настале због потребе развоја рударства и индустрије на овим просторима, школа је евоулирала у савремену и модерну школу.

Одлукама Министарства просвете, мењани су називи школе али је циљ остао исти. Пралелно са напредовањем индустрије, напредовала је и школа. Од првобитних просторија, школа је користила просторије Основне школе. Повећањем броја ученика и потребом привреде, школа се сели у нове просторије 26. 11. 1968. године. Нова радионица отворена је 1975. године. Име школе је промењено 1979. године у ОЦ „13. октобар“ а од 22. 03. 1990. године, носи име великог научника Николе Тесле. Од 3.09.2009. године, почиње са радом Дом за ученике. 

3.09.2009. године, отворен је Дом  ученика у коме ће наћи смештај педесеторо ђака костолачке техничке школе. Од тада школа носи назив Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“ Костолац.

Школске 2019/2020. године основана је Ученичка задруга „Теслин дом“ Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“. Поводом обележавања Дана школе 15.маја  2020. године, свечано је отворена фотокопирница Ученичке задруге „Теслин дом“.

9.11.2020. године  отворена је савремена  радионица намењена   техничарима за компјутерско управљање CNC машином. Радионица се користи за компјутерску тродимензионалну обраду дрвета, плочастих материјала, медијапана, затим лаких метала, алуминијума, месинга и пластике. Машине служе за обраду у појединачној и малосеријској производњи, односно за едукацију и тренинг ученика. 

У свом развоју школа се трансформисала у складу са развојем друштва и данас можемо рећи да је то савремена стручна школа за образовање младих трећег, четвртог и петог степена стручности. У току свог постојања техничка школа у Костолцу дала је нашој привреди огроман стручни кадар који је омогућио развој наше средине, општине Пожаревац па и шире. Школа данас располаже са веома добро опремљеним кабинетима и радионицама и привлачи младе генерације да у њој започну своје стручно образовање и припрему за свој будући позив.

 

Основни подаци о школи

 

 • Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу образује ученике за следећа подручја рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА.

 У оквиру ових подручја више је образовних профила. У школској  2020/2021.  години заступљени следећи образовни профили:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 • Трогодишњи образовни профил
 1. АУТОМЕХАНИЧАР/ ЗАВАРИВАЧ
 2. МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 • Четворогодишњи образовни профил
 1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
 2. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 3. ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
 4. ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 • Четворогодишњи образовни профил
 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА,
 2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА
 3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
 4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

 

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

 •  Трогодишњи образовни профил
 1.  РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
 •  Четворогодишњи образовни профил
 1.  РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

 

 ПЕТИ СТЕПЕН-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 • МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
 1. АУТОМЕХАНИЧАР- СПЕЦИЈАЛИСТА
 2. МЕТАЛОСТРУГАР - СПЕЦИЈАЛИСТА
 3. МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ МАШИНА - СПЕЦИЈАЛИСТА
 4. ЗАВАРИВАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА

 

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
 2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА РУДАРСКЕ И МЕТАЛУРШКЕ ПОГОНЕ

 

 • ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
 1.  ОРГАНИЗАТОР ПОВРШИНСКЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА

 

ОБУКЕ

 1. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАВАРИВАЧА- ЗАВАРИВАЊЕ ГАСОМ И ГАСНО РЕЗАЊЕ
 2. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАВАРИВАЧА- РУЧНО ЕЛЕКТРОЛУЧНО ЗАВАРИВАЊЕ
 3. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАВАРИВАЧА- CO2( MAG)ЗАВАРИВАЊЕ
 4. ОБУКА РАДА НА РАЧУНАРУ- ШКОЛА РАЧУНАРА
 5. ECDL ТЕСТ ЦЕНТАР ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Планом уписа за сваку школску годину уписује се одређен број ученика, с тим што план и број ученика одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Наставним планом су обухваћени редовни и ванредни ученици. Наставу у Техничкој школи тренутно похађа 689 ученик у 31 одељењу у три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и геологија, рударство и металутгија.

 

РЕДНИ БРОЈ

ОПИС РАДНОГ МЕСТА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1.

ДИРЕКТОР

1

2.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

2

3.

УПРАВНИК ДОМА УЧЕНИКА

1

4.

ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

1

5.

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

62

6.

НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

4

7.

ПОМОЋНИ НАСТАВНИК

3

8.

НАСТАВНИК – ИНСТРУКТОР ВОЖЊЕ

2

9.

ВАСПИТАЧ

2

10.

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ – ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ

2

11.

СТРУЧНИ САРАДНИК БИБЛИОТЕКАР

1

12.

СЕКРЕТАР

1

13.

РАЧУНОВОЂА

1

14.

БЛАГАЈНИК

1

15.

РЕФЕРЕНТ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА

1

16.

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

1

17.

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА

3

18.

ДОМАР

3

19.

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ

1

20.

ТЕХН. ЗА ОДРЖ. ИНФОР. СИС. И ТЕХ.

1

21.

МАГАЦИОНЕР

1

22.

ШЕФ СЛУЖБЕ ИСХРАНЕ

1

23.

КУВАР

1

24.

ПОМОЋНИ КУВАР (ПОМОЋНИ РАДНИК)

2

25.

СЕРВИРКА

2

26.

ВОЗАЧ

1

27.

ВЕШЕРКА

1

28.

СПРЕМАЧИЦА

15

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ - АВГУСТ 2020. г.

118

 

У Дому ученика је запослено: управник, 2 васпитача, служба исхране 7, 3 служба обезбеђења без оружја и 3 служба одржавања. 

Што се тиче опремљености школе, најновији подаци опремљености су:

 • Укупна површина земљишта којим школа располаже износи 16209 m2
 • Главна школска зграда је на површини од 3258 m2, а сама зграда располаже корисном површином од 5510 m
 • Радионица се налази на површини од 1000 m2
 • Површина полигона за обуку возача износи 850 m2
 • Школски интернат се простире на 621 m2
 • Кухиња школског ресторана је површине 180 m2
 • Школски ресторан је површине 200 m2

Школа располаже са 17 учионица опште намене, 1 учионицом за ванредне ученике кабинетом за: хемију и биологију,историју и географију, машинство, техничко цртање и технологију обраде, рачунарско пројектовање у машинству, информатику и рачунарство - програмирање, електрична мерења, испитивање електричних машина, три радионице за електро струку, кабинет за електронику и аутоматику, халом за практичну наставу машинске струке и салом за физичко васпитање.

У школи се налазе просторије  за рад директора, техничког секретара, секретара, стручне службе, канцеларије  за административно особље, наставничка зборница, библиотека са медијатеком, читаоница, конференцијска сала, фотокопирница, просторија школског полицајца и синдикална просторија. 

Школа у новодограђеном делу има следеће кабинете и лабораторије:

 1. кабинет за рачунаре и програмирање
 2. кабинет за примену рачунара у елекротехници и машинству
 3. кабинет за рачунарство и информатику
 4. лабораторија за електронику I
 5. лабораторија за електронику II
 6. лабораторија за дигиталну електронику
 7. рачунарску радионицу
 8. кабинет за машинске елементе
 9. кабинет за рачунарско пројектовање у машинству
 10. кабинет за електричне инсталације
 11.  кабинет за елктричне машине
 12.  кабинет за практичну наставу
 13.  кабинет за електрична мерења и основе електротехнике
 14.  мултимедијална учионица
 15.  кабинет за технологију обраде
 16.  кабинет CNC машина
 17.  специјализована учионица за машинске техничаре моторних возила  
 18.  специјализована аутомеханичарска учионица

 

Захтеви ученика који се уписују и школују у Техничкој школи су велики, тако да се наставнички колектив максимално ангажује да им омогући савремену и очигледну наставу.

Потврда заједничког ангажовања се види по успеху који ученици Техничке школе постижу у учењу, на такмичењима, приликом уписа на факултете и академије у току даљег школовања, како на универзитетима у нашој земљи, тако и у иностранству. 

Међу ученицима који су матурирали у нашој школи, има значајан број оних који су постали познати у својим професијама и добили низ признања. Некадашњи ученици наше школе, који су током школовања у Техничкој школи, били активни у различитима пројектима и ваннаставним активностима, данас су директори, научници, врсни стручњаци, едукатори и координатори сличних пројеката на националном нивоу. Неке од њих смо поменули у монографији школе, а и они сами су са нама поделили своја сећања.

Монографија школе у PDFу.