Дом ученика

20.06.2022.

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ДОМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

Преузмите документ

20.06.2022.

20.06.2022.

Уверење о просечном приходу по члану породице

Преузмите документ

20.06.2022.

Захтев за пријем кандидата из осетљивих друштвених група

Преузмите документ

29.03.2022.

Кућни ред Дома ученика

Преузмите документ

22.06.2021.

Захтев за пријем кандидата из осетљивих друштвених група

Преузмите документ

22.06.2021.

Уверење о просечном приходу по члану породице

Преузмите документ

22.06.2021.

22.06.2021.

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ДОМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Преузмите документ