Стручни тимови

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Биљана Рупар

Енглески језик

Горан Милошевић

Историја

Драган Стојиљковић

Математика

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

Психолог

Марко Сузић

Физичко васпитање

Мирјана Дендић

Библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Нела Алексић

Директор школе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Драган Стојановић

Хемија

Милан Маринковић

Математика

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

Саша Ивић

Рударска група предмета

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Милош Ивановић

Васпитач

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Директор школе

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Владимир Јегер

Електро група предмета

Зорица Маринковић

Инструктор вожње

Саша Радосављевић

Машинска група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

Биљана Рупар

Енглески језик

Владимир Јегер

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јелена Миливојевић

Математика

Горан Милошевић

Историја

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Зоран Пешић

Историја

Марина Миљковић

Социологија

Мерима Ристић

Биологија

Милан Ребић

Математика

Радивоје Ђукић

Филозофија

Татјана Ранђеловић

Хемија

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Александра Ристић - Стевић

Српски језик и књижевност

др Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Драган Тодић

Машинска група предмета

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ивана Динић

Машинска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Јелена Миливојевић

Математика

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Биљана Максимовић

Секретар школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Зоран Пешић

Историја

Зорица Спасић

Педагог

Ивана Перић

Енглески језик

Марина Голубовић

Психолог

Милован Глушац

Школски полицајац

Милош Ивановић

Васпитач

мр Слободан Лалић

Управник дома

Нела Алексић

Директор школе

Биљана Рупар

Енглески језик

Весна Данчетовић

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Жељко Маслаћ

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ивана Динић

Машинска група предмета

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Ненад Урошев

Физичко васпитање

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

Ана Павловић

Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Владимир Јегер

Електро група предмета

Горан Милошевић

Историја

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Стојиљковић

Математика

Зорица Јелић

Математика

Ивана Динић

Машинска група предмета

Радица Киселица

Математика

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Драган Живковић

Електро група предмета

Драшко Степановић

Практична настава

Зоран Стојановић

Практична настава

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Директор школе

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Александар Вујчић

Веронаука

др Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Зоран Пешић

Историја

Зорица Спасић

Педагог

Марина Голубовић

Психолог

Милица Михајловић

Васпитач

Мирјана Дендић

Библиотекар

мр Слободан Лалић

Управник дома

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Предраг Милутиновић

Физичко васпитање

Радица Киселица

Математика

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Драган Стојиљковић

Математика

Драган Тодић

Машинска група предмета

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Директор школе

Александар Вујчић

Веронаука

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Горан Милошевић

Историја

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Аврамовић

Машинска група предмета

Зорица Јелић

Математика

Марко Сузић

Физичко васпитање

Милица Михајловић

Васпитач

Милош Ивановић

Васпитач

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета