Стручни тимови

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

представник локалне самоуправе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Владимир Јегер

Електро група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Димитрије Вулић

Електро група предмета

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Драган Тодић

Машинска група предмета

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Јасмина Пешић

Географија

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Бојан Сегер

Електро група предмета

др Јелена Ристовић Нешковић

Српски језик и књижевност

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Драган Стојиљковић

Математика

Драган Тодић

Машинска група предмета

Драшко Степановић

Практична настава

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Милош Јосимовић

Машинска група предмета

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Николина Шурлан

Електро група предмета

представник локалне самоуправе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Тања Јовић

Машинска група предмета

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасмина Пешић

Географија

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Ана Здравковић

Енглески језик

Весна Данчетовић

Електро група предмета

Видомир Јокановић

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Мерима Ристић

Биологија

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Ненад Урошев

Физичко васпитање

Саша Ивић

Рударска група предмета

Татјана Ранђеловић

Хемија

Ученички парламент

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

члан Савета родитеља