Стручни тимови

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

представник локалне самоуправе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Владимир Јегер

Електро група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Димитрије Вулић

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Драган Тодић

Машинска група предмета

Ивана Динић

Машинска група предмета

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Саша Ивић

Рударска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Јасмина Пешић

Географија

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Бојан Сегер

Електро група предмета

др Јелена Ристовић Нешковић

Српски језик и књижевност

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Драган Стојиљковић

Математика

Драган Тодић

Машинска група предмета

Драшко Степановић

Практична настава

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Милош Јосимовић

Машинска група предмета

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Николина Шурлан

Електро група предмета

представник локалне самоуправе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Тања Јовић

Машинска група предмета

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасмина Пешић

Географија

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Ана Здравковић

Енглески језик

Весна Данчетовић

Електро група предмета

Видомир Јокановић

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Мерима Ристић

Биологија

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Ненад Урошев

Физичко васпитање

Саша Ивић

Рударска група предмета

Татјана Ранђеловић

Хемија

Ученички парламент

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

члан Савета родитеља

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

Анабела Мијуца

Електро група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Димитрије Вулић

Електро група предмета

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Зорица Јелић

Математика

Милан Ребић

Математика

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Николина Шурлан

Електро група предмета

представник локалне самоуправе

Саша Ивић

Рударска група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Биљана Рупар

Енглески језик

Весна Данчетовић

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Димитрије Вулић

Електро група предмета

др Јелена Ристовић Нешковић

Српски језик и књижевност

Драган Тодић

Машинска група предмета

Зоран Пешић

Историја

Ивана Вељковић

Електро група предмета

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Ана Здравковић

Енглески језик

Анабела Мијуца

Електро група предмета

Биљана Рупар

Енглески језик

Владимир Јегер

Електро група предмета

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Зорица Милошевић

Инструктор вожње

Ивана Вељковић

Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Лазар Станић

Физика

Милан Ребић

Математика

Ненад Урошев

Физичко васпитање

представник локалне самоуправе

Радивоје Ђукић

Филозофија

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Тања Јовић

Машинска група предмета

Татјана Ранђеловић

Хемија

Татијана Докмановић

Ликовна култура

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Јасмина Пешић

Географија

Биљана Рупар

Енглески језик

Бојан Сегер

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Зоран Пешић

Историја

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марко Сузић

Физичко васпитање

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

представник локалне самоуправе

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Татјана Ранђеловић

Хемија

Ученички парламент

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

члан Савета родитеља

Биљана Максимовић

Секретар школе

Биљана Рупар

Енглески језик

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Дејан Ђорђевић

Школски полицајац

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Зоран Пешић

Историја

Зорица Јелић

Математика

Зорица Милошевић

Инструктор вожње

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Милан Маринковић

Математика

Милош Ивановић

Васпитач

мр Слободан Лалић

Управник дома

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Урошев

Физичко васпитање

Николина Шурлан

Електро група предмета

Саша Ивић

Рударска група предмета

Ученички парламент

члан Савета родитеља

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Драган Живковић

Електро група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Нела Алексић

Директор школе

представник локалне самоуправе

Ромска заједница

Светлана Милићев

Помоћник директора

члан Савета родитеља

Ана Здравковић

Енглески језик

Драган Стојиљковић

Математика

Драган Тодић

Машинска група предмета

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јована Благојевић

Машинска група предмета

Анабела Мијуца

Електро група предмета

Бојан Сегер

Електро група предмета

Димитрије Вулић

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Стојиљковић

Математика

Зорица Јелић

Математика

Маријана Илић

Електро група предмета

Милан Маринковић

Математика

Милош Јосимовић

Машинска група предмета

Николина Шурлан

Електро група предмета

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

Биљана Максимовић

Секретар школе

Бојан Сегер

Електро група предмета

Видомир Јокановић

Електро група предмета

Драган Тодић

Машинска група предмета

Драшко Степановић

Практична настава

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Иван Илић

Школски полицајац

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Милан Маринковић

Математика

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

мр Слободан Лалић

Управник дома

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Радивоје Ђукић

Филозофија

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасмина Пешић

Географија

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

Весна Данчетовић

Електро група предмета

Зоран Пешић

Историја

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Маријана Илић

Електро група предмета

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Милан Ребић

Математика

Милица Пејчић Михајловић

Васпитач

Милош Јосимовић

Машинска група предмета

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

мр Слободан Лалић

Управник дома

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Директор школе

Саша Ивић

Рударска група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Тања Јовић

Машинска група предмета

Татјана Ранђеловић

Хемија

Ученички парламент

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

Ана Здравковић

Енглески језик

Биљана Максимовић

Секретар школе

Бојан Сегер

Електро група предмета

Видомир Јокановић

Електро група предмета

Владимир Јегер

Електро група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

др Јелена Ристовић Нешковић

Српски језик и књижевност

Драган Живковић

Електро група предмета

Драган Станојевић

Рударска група предмета

Драган Стојиљковић

Математика

Драган Тодић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Иван Илић

Школски полицајац

Ивана Динић

Машинска група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марина Голубовић

стручни сарадник – психолог

Марко Сузић

Физичко васпитање

Милан Маринковић

Математика

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

Милош Ивановић

Васпитач

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

мр Слободан Лалић

Управник дома

Нела Алексић

Директор школе

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Тијана Јанковић

Машинска група предмета