Управа школе

Нела Алексић

Нела Алексић
Директор школе

Ирена Ајдачић

Ирена Ајдачић
Помоћник директора

мр Слободан Лалић

мр Слободан Лалић
Управник дома

Светлана Милићев

Светлана Милићев
Помоћник директора

Снежана Пантић

Снежана Пантић
Координатор практичне наставе

Биљана Максимовић

Биљана Максимовић
Секретар школе

Зорица Спасић

Зорица Спасић
Педагог

Марина Голубовић

Марина Голубовић
Психолог

Мирјана Дендић

Мирјана Дендић
Библиотекар

Ана Павловић

Ана Павловић
Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Маја Филиповић

Маја Филиповић
Финансијско-административни сарадник

Маргита Петковић

Маргита Петковић
Координатор финансијских и рачуноводствених послова

Тања Чалић

Тања Чалић
Референт за ученичка питања