Управа школе

Нела Алексић

Нела Алексић
Директор школе

Ирена Ајдачић

Ирена Ајдачић
Помоћник директора

мр Слободан Лалић

мр Слободан Лалић
Управник дома

Светлана Милићев

Светлана Милићев
Помоћник директора

Снежана Пантић

Снежана Пантић
Координатор практичне наставе

Биљана Максимовић

Биљана Максимовић
Секретар школе

Зорица Спасић

Зорица Спасић
Стручни сарадник - педагог

Марина Голубовић

Марина Голубовић
стручни сарадник – психолог

Мирјана Дендић

Мирјана Дендић
Стручни сарадник - библиотекар

Ана Павловић

Ана Павловић
Технички секретар

Маја Филиповић

Маја Филиповић
Финансијско - књиговодствени радник

Маргита Петковић

Маргита Петковић
Шеф рачуноводства

Тања Чалић

Тања Чалић
Референт за ученичка питања