Изложба радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација)

28.10.2019.


Изложба радова ученика и презентација из предмета Електроника НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација)

У петак, 25.10.2019. године од 12:45-13:30, Драган Живковић,  наставник електро групе предмета организовао је Изложбу радова ученика и презентација из предмета Електроника  НОВЕ ОБАВЕЗЕ – НОВЕ НАВИКЕ (приказ и демонстрација) у Конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац.

Координатори ове изложбе радова били су:Биљана Поповић, Јелена Јоветић, Бојан Стојановић, Владимир Јегер – наставници електро групе предмета.

Општи циљеви

Унапређивање знања, вештина и способности ученика за побољшано остваривања циљева и исхода образовања – функционално образован ученик.

Специфични циљеви

Унапређивање функционалног знања ученика из предмета Електроника и повезивање наставе са развојном и производном праксом. Корелација предмета електротехничке групе, практичне наставе, физике и математике. Развијање способности ученика за примену стечених знања у аудио – визуелним комуникацијама. Популаризација правилног учења.

Садржај и активности

  • Уводна реч – поздрав присутнима и излагање основне замисли.
  • Изводи из планова и програма појединих стручних предмета нових занимања која се појављују у школи.
  • Приказ ученичких идеја и реализованих паноа из предмета Електроника и Електроника I.
  • Демонстрација ученичких презентација везаних за градиво из ових предмета.
  • Анализа, дискусија и наговештај нових активности наставника и ученика. Предлог ученичкој задрузи школе.

Циљна група

  • Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа.
  • Наставник стручних предмета – средња стручна школа.
  • Васпитач у дому ученика.
  • Стручни сарадник у школи.
  • Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник).

Број учесника

5 наставника организатора и координатора и ученици аутори из одељења Е32 – електротехничари рачунара.