Машински техничар за компјутерско конструисање

Број верификације: 022-05-312/94-03 од 01.03.2005


Машински техничар за компјутерско конструисање

Школовање траје IV године.

Развојем рачунарства и употребом рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употребом компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа, јавила се потреба за овим образовним профилом.

Машински техничар за компјутерско конструисање  током школовања стичу потребна знања и вештине за:

  • Пројектовање машинских делова и склопова
  • Израда мултифункционалних 3D модела
  • Коришћење CAD/CAM софтвера
  • Коришћење стандарда и стручне литературе
  • Опише програмске алате за моделовање, поступак моделирања и команде за формирање склопа
  • Ажурира техничко-технолошку документацију применом одговарајуће софтверско-хардверске подршке
  • Прорачунава машинске елементе и склопове применом одговарајућих рачунарских програма и интегрише резултате прорачуна у дигитални 3D CAD модел
  • Бира оптимално решење за моделирање датог машинског дела

Изучавањем разних програмских пакета међу којима је и престижни CAD softwere  ученицима се пружа могућност да се после завршеног средњошколског образовања активно укључе у процес рада у многим фирмама савремене машинске струке или да наставе студије на неком од факултета.

 

Комплетан план и програм наставе можете преуѕети на ЛИНКУ.


I година

II година

III година

IV година