Механичар моторних возила (Дуално образовање)

Број верификације: у току


Механичар моторних возила

Школовање траје III године.

У току свог трогодишњег школовања ученици су оспособљени за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.

Након завршетка школовања, ученик ће бити у стању да:

  • Дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем;
  • Дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја;
  • Сервисира возила у експлоатацији;
  • Врши контролу исправности моторних возила

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.

Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.


Општи предмети

Стручни предмети