21. март - Светски дан шума и 22. март - Светски дан вода

22.03.2019.


21. март - Светски дан шума и 22. март - Светски дан вода

У четвртак, 21.марта у холу школе одржана је изложба посвећена-21.марту- Светском дану шума и 22.марту - Светском дану вода.

 Изложбу су припремили следећи ученици: Милица Стојичевић Е11, Миљана Јовановић Е13, Емилија Лешингер Е13, Исидора Јовановић М14, Невена Петровић М14, Петар Стојадиноћ Р11, Анђелија Урошевић М21, Милена Миловановић М23, Невена Аничић М23. 

 Организатори изложбе су: Мерима Ристић,професорка биологије и екологије и Јасмина Пешић, професорка географије. Са намером да се укаже на значај шума и њихов утицај на опстанак човечанства, Генерална скупштина Европске пољопривредне конфедерације, донела је 1971.године одлуку да дан пролећне равнодневнице на северној,односно на јужној земљиној хемисфери-21.март,прогласи Светским даном шума. За обележавање симболично је одабран 21.март,у знак буђења вегетације али и као знак новог почетка вечитог обнављања живота.

Непосредна и највећа корист од шума што су оне фабрике кисеоника. Данас шуме покривају нешто преко 30% укупних копнених површина земље,тј. 4 милијарде хектара. У Србији је тренутно 29% површина под шумама (око 3 милиона хектара), а требало би да захватају 41% површине. Шуме су вишеструко угрожене од разних утицаја. Нажалост, највећи утицај врши човек који неконтролисаном сечом и експлоатацијом великих шумских површина значајно смањује шумски фонд. Такође велики утицај на уништавање имају пожари, суше, природне непогоде и слично. У свету се данас обележава --22.март светски дан вода. Овај датум је уведен 1992.године одлуком УН, а са жељом да се подсети на важност заштите вода,али недостатак пијаће воде у многим земљама света.Вода покрива 71% планете Земље,али је само 2,5% свих водених ресурса пијаћа вода.Расположиве резерве пијаће воде се константно смањују због пораста потрошње,због различитих загађења,али и лошег управљања њима.Процене су да већ скоро милијарду људи на свету нема приступ чистој пијаћој води. Процене су и да ће у наредној деценији потрошња воде расти,тако да ће 2025.године потрошња бити повећања за 58% у односу на садашњу. 

Циљ изложбе: 1. Усмеравање ученика на еколошко понашање – тј, схватања заштите шумских екосистема као најјефтиније филтера и фабрике кисеоника; 2. Препознавање значаја заштите водених екосистема- као добро од општег интереса и богатства сваке земље,власништво свих грађана које служи за задовољење општих и појединачних потреба. 3. Усвајање и примењивање рационалне експлоатације ових ресурса, како људске потреба не би премашиле њихове залихе. 4. Овај дан све нас подсећа на обавезу очувања шума и вода и инспирише нас да предузимамо акције које ће нама и нашим потомцима оставити здраву животну средину тј. планету богату кисеоником и здравом пијаћом водом.

 

Јасмина Пешић, професорка географије