Сајам професионалне оријентације

08.05.2019.


Сајам професионалне оријентације

  Циљ овог Сајма био је презентовање средњих школа ученицима 8. разреда и њиховим родитељима, школе домаћина, као и осталих основних школа из Општине Жабари.

          Као представници наше школе, Аљоша Јаковљев и Биљана Поповић, заинтересованима су изложили потребне информације о смеровима, шта се на њима изучава, за које послове се ученици оспособљавају, о такмичењима, која звања добијају по завршетку школовања; о могућностима наставка школовања, добијања ECDL сертификата и возачке дозволе "Б" категорије, смештаја у Дом ученика. У школи се, такође, организују многе ваннаставне активности што ученицима омогућава развијање и неговање разних интересовања и талената.

          На крају, препорука заинтересованима је била да погледају Сајт наше школе како би се на конкретним примерима упознали са њеним радом.

 

 

Биљана Поповић,

наставник електро групе предмета