ДА ПРАВО СВАКО - ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО!

10.10.2019.


ДА ПРАВО СВАКО - ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО!

Дана 10.10.2019.године, час  грађанског васпитања у одељењима Е11, Е12, Е13, посвећен је “Дечијој недељи” која се ове године одржава под слоганом: ДА ПРАВО СВАКО - ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО!

Ове године се обележава 30 година Конвенције Уједуњених нација о правима детета. Ова конвенција представља најзначајнији међународни документ у области права детета. Усвојена је 20.новембра 1989. године на Генералној скупштини Уједињених нација. Овај документ поред тога што се односи на права детета, специфичан је по томе што на једном месту дефинише корпус права детета. Њиме су утврђена грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета . На часу грађанског васпитања смо говорили о правима деце, њиховом значају и начину остваривања а потом у холу школе поставили изложбене хамере, које смо заједно осмишљавали  на претходним часовима.

ЦИЉ ПОСТАВЉАЊА ПЛАКАТА у централном делу школе, јесте скретање пажње јавности  на потребе и права младих, како у оквиру школе, тако и у породици, друштву, локалној заједници, права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала. Јер ниједно друго право из Конвенције не може да се у потпуности  ужива уколико ова 4 права нису остварена, а то су .

  • Право на учешће (партиципацију),
  • Паво на живот, опстанак и развој,
  • Право на уважавање најбољег инереса детета,
  • Право на недискриминацију.

 

 

Јасмина Пешић, проф.географије и грађанског васпитања