Позив за Савет родитеља

22.11.2019.


Датум и времe: 28.11.2019. године у  17 : 30 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

                                                                                        

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Информација о оснивању Ученичке задруге „Теслин дом“,Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“,Костолац;
  3. Извештај са екскурзије ученика четвртог разреда;
  4. Извештај о посети Сајма књига, Сајма образовања и наставних средстава и Сајма медија и посети САНУ и Универзитета Унион;
  5. Информација о реализацији Годишњег плана рада школе у вези екскурзије ученика првог,другог и трећег разреда;
  6. Успех ученика на првом класификационом периоду школске 2019/20. године;
  7. Организовање матурске вечери;
  8. Разно

 

 Председник Савета родитеља

 Саша Стојановић,с.р.

 

Позивају се чланови Савета родитеља да присуствују Промоцији књиге Оливере Хајровић „Адолесценти-спој науке и праксе“, намењене наставницима и родитељима ,која ће се одржати после Савета, у 19 часова у Конференцијској сали