Презентација виртуалног струга у програму MASTER.CAM 2020

26.12.2019.


Презентација виртуалног струга у програму MASTER.CAM 2020

У среду 25.12.2019.год. у 1400h одржана је презентација ВИРТУАЛНОГ СТРУГА У ПРОГРАМУ MASTER/CAM 2020. Презентација је одржана у кабинету за рачунарско пројектовање у машинству. Овој презентацији присуствовали су ученици смера техничар за компјутерско управљање CNC машина, наставници стручних предмета, педагог школе, координатор презентације  директор  др Горан Несторовић и реализатори презентације Слободан Арсић, Слободан Благојевић и мр Лидија Поповић.

Тип стручног усавршавања унутар установе-Остваривање пројекта образовно-васпитног карактера –презентација

Општи циљеви-Оспособљавање наставника машинске групе предмета за реализацију циљева и исхода наставе стручно-теоретских предмета и практичне наставе .Подизање професионалних компетенција наставника машинске групе предмета за коришћење нових технологија и коришћење савремених наставних средстава у настави. Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у школи.

Специфични циљеви-Упознавање ученика са радом виртуалног струга у програму MASTER.CAM 2020

Садржај активности:

  1. Упознавање са програмом MASTER.CAM 2020
  2. Обрада стругањем
  3. Технолошки поступци
  4. Снимање свих урађених операција
  5. Презентација начина рада струга у програму MASTER.CAM 2020

 

Лидија Поповић, наставник машинске групе предмета