Позв за Савет родитеља

16.11.2020.


Савет родитеља

Датум и времe: четвртак 19.11.2020. године у 17 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Извештај о успеху ученика у првом класификационом периоду школске 2020/2021 год.;
  3. Извештај о васпитно–дисциплинским мерама и рад тимова школе;
  4. Анализа реализације Годишњег плана рада школе у епидемиолошким условима;
  5. Разно.

   Директор школе

др Горан Несторовић