Позив за Савет родитеља

28.03.2018.


Република Србија
Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића б.б.
Број: 695/1
Датум: 26.03.2018.


Савет родитеља

Датум и време: петак, 30.03.2018. године у 18 часова

Место одржавања: Конференцијска сала


ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Информација о спровођењу стручних екскурзија и доношење одлуке о висини дневница 

3. Разматрање правилника о ужини ученика 

4. Усаглашавање Аката школе са новим Законом (Пословник о раду Савета родитеља, Правила понашања ученика,родитеља и других у школи и друга акта) 

5. Разно 


Председник Савета родитеља 

Вренгић Дејан,с.р.