Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ школује кадрове у сарадњи са ЕПС-ом

10.06.2021.


Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ школује кадрове у сарадњи са ЕПС-ом

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу школске 2021/2022. године уписује у први разред осам одељења, укупно 240 ученика. Значајно је истаћи да будућим ученицима пружа могућност дуалног образовања у оквиру кога се знање стиче паралелно у школи и компанији.

Ова образовна установа има традицију дугу 75 година. Идући у корак са временом развијала се и осавремењавала да би данас постала модерна школа по мери ученика.

Школује ученике у три образовна подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и геологија, рударство и металургија. Свршеним осмацима на располагању су следећи образовни профили:

  • рударски техничар (једно одељење четвртог степена)
  • техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина, техничар машинске енергетике (два одељења четвртог степена)
  • механичар моторних возила и бравар-заваривач (једно одељење трећег степена, комбиновано по дуалном моделу образовања)
  • електротехничар енергетике, електротехничар рачунара и електротехничар процесног управљања (три одељења четвртог степена)
  • електричар и електромонтер мрежа и постројења –(једно одељење трећег степена, комбиновано по дуалном моделу образовања).

Видео презентацију рударског актива погледајте ОВДЕ.

Видео презентацију машинског актива погледајте ОВДЕ.

Видео презентацију електро актива погледајте ОВДЕ.

„План уписа одговара потребама привреде у нашем окружењу. Ученици се обучавају и припремају за обављање послова у Електропривреди Србије, а исто тако и за успешно даље школовање на изабраним факултетима“,истиче Нела Алексић, в.д.директорка ове школе.

Дуално образовање – учење кроз рад

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ пружа ученицима могућност дуалног образовања у оквиру кога се знање стиче паралелно у школи и компанији. У зависности од образовног профила, ученик већ у првом разреду може практичну наставу да обавља у компанији. Ученици на тај начин кроз рад усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу.

„ТШДУ "Никола Тесла" дуално образовање спроводи у сарадњи са Електропривредом Србије. Наши ученици ће похађати практичну наставу у Огранку ТЕ-КО Костолац, што ће им касније створити могућност запослења у овом предузећу. Похађању практичне наставе у оквиру дуалног образовања претходи склапање уговора између родитеља и социјалног партнера, уз посредовање школе. ТЕ-КО ће у својим погонима оформити сектор који ће се бавити образовањем деце, док ће се инжењери едуковати и полагати тестове за стицање лиценце на основу којих ће бити оспособљени за рад са ученицима“,објашњава в.д. директорка школе.

Током прве године школовања, како каже, практична настава ће бити организована једном недељно, у другој години два, а у трећој, три дана у недељи.

Школовање по моделу дуалног образовања доступно је на образовним профилима механичар моторних возила, бравар – заваривач и електричар и електромонтер мрежа и постројења.

„Ово нису класични занати већ струке које се примењују у савременим технологијама. Значајно је напоменути да се подједнако успешно овим пословима могу бавити и жене јер употреба модерних технологија не захтева физичку снагу. Поред тога, применом савремених мера заштита на раду ризик од повреда је сведен на минимум“, наглашава Алексић.

По завршетку школовања за механичара моторних возила ученик је оспособљен за сервисирање возила и њихових подсклопова, док су они који заврше смер бравар-заваривач обучени за израду делова и монтирање металних конструкција, као и за заваривање електролучним, електроотпорним и гасним поступцима.

Ђаци који заврше за занимање електричар оспособљени су за извођење електроинсталерских радова, поправку кућних апарата и одржавање индустријске електроопреме, док је електромонтер мрежа и постројења обучен за извођење, изградњу и отклањање кварова на електроенергетским објектима.

„Наша школа има проширене делатности из металске струке, спроводимо обуке у познавању рачунара, реализујемо и угоститељске услуге које подразумевају ресторан и смештај ученика. Од 2019. ради и ученичка задруга „Теслин дом“ у оквиру које ученици свих образовних профила могу да примењују своје вештине и на тај начин стичу предузетничко искуство“, додаје Алексић.

Посебно је значајно истаћи да у склопу Техничке школе са домом ученика"Никола Тесла " у Костолцу постоји и Дом у коме је обезбеђен смештај за 61 ученика. По речима директорке Алексић, у плану је и проширење објекта тако да ће у будућности моћи да прими већи број заинтересованих ученика.

 

Преузето са: ebranicevo.com