МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

16.11.2021.


МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) установила је Међународни дан толеранције 1995. године. То је дан који све људе света подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.

Тим поводом у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу представљена је изложба радова са циљем да се нагласи значај поштовања различитости и неговања једнакости међу ученицима.

Ученици који су учествовали у креирању изложбе су: Живковић Малиша Е42, Павловић Анђела Е22, Ана Алавања Е13 и Новаковић Петар Е11 уз подршку и помоћ васпитача Марине Голубовић.

Међународни дан толеранције слави се широм планете, подсећајући да сви имамо право да будемо оно што јесмо, као што и други људи имају право на своју посебност.

Толеранција је прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашању и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу.

У Декларацији о толеранцији коју је 1995. године дефинисала Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) стоји:

“Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама, наша форма изражавања и начин да будемо људи. Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и слободи мишљења, савести и уверењу. Толеранција је хармонија у различитостима. То није само морална дужност, то је такође политички и законит захтев. Толеранција, врлина која мир може учинити могућим, доприноси мењању културе рата у културу мира”.